RECHTSGEBIEDENArbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over mensen

ARBEIDSRECHT

Er is een reorganisatie aangekondigd, hoe gaat dat in zijn werk en wat zijn uw rechten en plichten? Wanneer mag iemand op staande voet worden ontslagen? Er is een concurrentiebeding en/of een relatiebeding overeengekomen, maar is deze wel rechtsgeldig en wat zijn de mogelijkheden na einde dienstverband? Een arbeidsconflict, hoe lossen we dat op? Re-integreren bij ziekte, moet dat? Er is een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV, en nu? Hoe wordt u verlost van een slecht functionerende werknemer, met een overeenkomst op basis van wederzijds goedvinden, het UWV of moet u toch bij de kantonrechter zijn?

Dit is slechts een kleine greep uit een groot aantal arbeidsrechtelijke vraagstukken, waar u als werkgever of werknemer mee geconfronteerd kunt worden en waarbij wij u heel goed kunnen helpen. Wij adviseren onder meer over de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en eventuele (eenzijdige) wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden, zoals overplaatsing, werkduur en vakantiedagen, maar ook over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In Nederland gelden hier strikte regels voor; zo gelden er opzegverboden (o.a. tijdens zwangerschap en ziekte) en moet er een redelijke in de wet genoemde grond bestaan voor beëindiging van het dienstverband door de werkgever. Dan kunnen er vragen rijzen als wat is de hoogte van de transitievergoeding die moet wordt uitgekeerd of zou er zelfs aanspraak zijn op een billijke vergoeding omdat er misschien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen?
Veelal zal eerst geprobeerd worden om een arbeidsrechtelijk conflict in goed overleg op te lossen, en wordt er een beëindigingsovereenkomst – ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd – gesloten. Soms is de gang naar de rechtbank echter onvermijdelijk.
Wij zijn ons bewust van de emoties die deze procedures teweeg kunnen brengen en begeleiden werkgevers en werknemers bij deze procedures op een zakelijke en professionele wijze.

http://www.amsteladvocaten.nl/wp-content/uploads/2017/12/people-office-group-team1-640x600.jpg

DIRECT IN CONTACT MET EEN ARBEIDSRECHTSPECIALIST?

Neem contact op met Heimo
Neem contact op met Sarah
Neem contact op met Heimo
Neem contact op met Sarah

OVERIGE SPECIALISATIES:

Meer lezen?

Neem een kijkje op onze blog.

Amstel Advocaten:

Panamalaan 112
1019 AZ Amsterdam

tel:020-5289030
fax:020-5289618

e-mail:info@amsteladvocaten.nl

Webdesign by Brndtfy. Foto's door Bert Nienhuis, Thijs Wolzak en Charlie Charlie