RECHTSGEBIEDENVereniging van Eigenaren recht

B&B, uit- en verbouwen, verhuur, overlast?

VvE RECHT

Het appartementsrecht wordt alsmaar belangrijker mede als gevolg van de demografische ontwikkelingen. Steeds meer mensen willen wonen in steden en de beperkt beschikbare grond maakt dat aan deze wens alleen voldaan kan worden, door in de hoogte te bouwen.

Bij het appartementsrecht (VvE recht) gaat het om de rechten en plichten van partijen die van rechtswege lid zijn van een VvE. Het kan een kleine VvE betreffen of een VvE met heel veel leden. Iedere vorm heeft voor- en nadelen. En ook hier gaat het weer om mensenwerk. Eigenaren willen uit- of verbouwen, een B&B starten, een appartement verhuren of er zijn eigenaren of huurders die enorm veel overlast veroorzaken. Hoe gaat uw VvE hier mee om? De belangrijkste regels die op het VvE-recht van toepassing zijn, zijn de wet, de splitsingsakte en het Modelreglement. Als in de VvE een besluit wordt genomen dan dient dit aan deze regels te voldoen.
Wij zijn goed op de hoogte van deze regelgeving en de laatste jurisprudentie omtrent het vernietigen van besluiten, het verzoeken van vervangende machtiging, short-stay binnen de VvE en bijvoorbeeld onderhoudsverplichtingen. We laten overlastveroorzakers uit hun appartement vertrekken en onredelijke besluiten vernietigen door de rechtbank.
Daarnaast werken wij nauw samen met VvE beheerders. Op deze wijze kunnen uw problemen op alle mogelijke niveaus worden aangepakt.

einde van de arbeidsovereenkomst

DIRECT IN CONTACT MET EEN VVE-RECHTSPECIALIST?

Neem contact op met Annemarie
Neem contact op met Heimo
Neem contact op met Sarah
Neem contact op met Heimo
Neem contact op met Annemarie
Neem contact op met Sarah

OVERIGE SPECIALISATIES:

Meer lezen?

Neem een kijkje op onze blog.

Amstel Advocaten:

Panamalaan 112
1019 AZ Amsterdam

tel:020-5289030
fax:020-5289618

e-mail:info@amsteladvocaten.nl

Webdesign by Brndtfy. Foto's door Bert Nienhuis, Thijs Wolzak en Charlie Charlie