Onze
specialisaties

Onze
specialisaties

RECHTSGEBIEDENWij zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Werkgever en werknemer dienen zich aan een aantal regels te houden. Er gelden namelijk opzegverboden, opzegtermijnen en ook andere formaliteiten moeten door beide in acht worden genomen. Wij staan werkgevers en werknemers op professionele wijze bij, zonder de emotionele kant uit het oog te verliezen.
Er ontstaan regelmatig geschillen tussen opdrachtgever en aannemer. Deze gaan vaak over de aanneemsom, een gebrek of bouwfout. Heeft uw schilder slordig werk afgeleverd? Betaalt uw opdrachtgever uw factuur niet om welke reden dan ook? Laat de overeenkomst door ons beoordelen. Wij helpen u verder.
Ruzie met de buren is vaak het gevolg van onrechtmatig gebruik van uw terrein door de ander. Wij hebben regelmatig te maken met zaken waarbij de een zich gedraagt alsof hij (mede) eigenaar is van de grond van de ander terwijl hij bijvoorbeeld slechts een recht van overpad heeft. De wet en de leveringsakte geven vaak uitsluitsel.
Hoe gaat u om met onredelijke voorwaarden van een leverancier of opdrachtgever? Kunt u schade uitsluiten in de algemene voorwaarden? Of wilt u een goede, heldere overeenkomst opstellen of laten controleren? Amstel Advocaten is uitstekend in staat u hierbij van dienst te zijn.
Amstel Advocaten is goed in het incasseren van geldvorderingen. Wij gaan op zoek naar een duurzame oplossing die de realatie tussen partijen zo min mogelijk schade toebrengt. De kunst is op kosten van de schuldenaar te incasseren zonder procedure. Maar als het niet anders kan dan ligt de incasso dagvaarding rap in de brievenbus.
Op welke manier kunnen dossiers succesvol aan de rechter worden voorgelegd zodat bijvoorbeeld een ontruiming wordt uitgesproken of juist voorkomen? Welke ontwikkelingen zijn er in de recente jurisprudentie te ontdekken? Op deze en vele andere vragen weet Amstel Advocaten het antwoord.
Vastgoed is een specifiek vakgebied waar partijen elkaar vaak tegenkomen en nodig hebben. Vandaar dat steeds meer partijen eerst middels een mediation traject proberen met elkaar tot een vergelijk te komen. Denk aan mediation tussen buren of tussen een aannemer en zijn opdrachtgever. Mediation is interessant en lucratief.
Het vastgoedrecht omvat alle rechtsgebieden die te maken hebben met onroerend goed. Van huurrecht tot de perikelen rondom de aan- en verkoop van een pand. Van VvE recht tot burenrecht en kwesties rondom erfdienstbaarheden. Onze advocaten hebben veel ervaring en affiniteit met vastgoed en de Amsterdamse vastgoed markt.
De splitsingsakte, het modelreglement en de notulen van de VvE vergadering bestuderen alvorens u een koop overeenkomst dan wel de leveringsakte tekent is raadzaam. Wij zijn u hierbij graag behulpzaam. Amstel Advocaten staat tevens een aantal Amsterdamse VvE’s met raad en daad bij.
Arbeidsrecht
Een werkgever dient zich aan een aantal regels te houden. Er gelden namelijk opzegverboden (bv. bij ziekte van de werknemer). Ook moeten opzegtermijnen en andere formaliteiten in acht worden genomen. Vindt een werknemer dat hij onterecht is ontslagen, dan kan hij een vordering instellen bij de kantonrechter wegens kennelijk onredelijk ontslag.
Een overeenkomst kan nog zo goed zijn opgesteld, er kunnen altijd geschillen tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan. Deze gaan vaak over de aanneemsom, een gebrek of een bouwfout. Wij zijn goed op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. Wij weten waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Amstel Advocaten is aangesloten bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR).
Burenrecht
Het burenrecht is een fascinerend rechtsgebied. Onenigheid tussen buren gaat vaak over bomen, struiken en het gebruik van elkaars terrein (erfdienstbaarheden). Wij zijn gespecialiseerd in burenrecht en het oplossen van hoog opgelopen burenruzies. Wij zijn goed op de hoogte van de wetgeving omtrent verjaring van bijvoorbeeld erfdienstbaarheden en houden hieromtrent de jurisprudentie nauwgezet bij.
Contractrecht
Hoe gaat u om met onredelijke voorwaarden van een leverancier of opdrachtgever? Kunt u alle eventueel voorkomende schade uitsluiten in de algemene voorwaarden? Of wilt u een “waterdicht” contract opstellen? Amstel Advocaten is uitstekend in staat u hierbij van dienst te zijn.
Incassorecht
Amstel Advocaten is goed in het incasseren van geldvorderingen. Wij houden hierbij rekening met de over het algemeen toch geode relatie tussen partijen. De kunst is te incasseren zonder procedure en op kosten van de schuldenaar maar als het niet anders kan dan ligt de dagvaarding al gauw in diens brievenbus.
Huurrecht
Met de opkomst van short-stay verhuur zoals Airbnb wordt het huurrecht steeds actueler. Heeft u vragen omtrent huurrecht of behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), neem contact op. U krijgt direct een advocaat gespecialiseerd in huurrecht aan de lijn.
Omdat het vastgoed een zeer specifiek vakgebied is waar partijen elkaar vaker tegenkomen en nodig hebben, heeft Amstel Advocaten zich toegespitst op mediation in vastgoedzaken.
Vastgoedrecht
Het vastgoedrecht omvat bijvoorbeeld de aan- en verkoop van een huis of bedrijfspand. Ook andere rechtsgebieden die betrekking hebben op onroerende zaken en registergoederen, zoals het recht van hypotheek, een erfdienstbaarheid of mandeligheid, vallen hieronder.
Vereniging van eigenaren recht
Het appartementsrecht kent een groot aantal regels. Die hoeft u als appartementseigenaar niet allemaal te kennen, maar een paar regels zijn wel belangrijk. Daarom is het goed om u uitvoerig te oriënteren vóór u een appartement koopt.

Wij werken o.a. voor

Amstel Advocaten:

Panamalaan 112
1019 AZ Amsterdam

tel:020-5289030
fax:020-5289618

e-mail:info@amsteladvocaten.nl

Webdesign by Brndtfy. Foto's door Bert Nienhuis, Thijs Wolzak en Charlie Charlie