RECHTSGEBIEDENIncassorecht

Incassobrief mét concept-dagvaarding
Gratis advocaat

Incassorecht Incasso, beslag- en executierecht

Amstel Advocaten benadert het incassorecht zeer doeltreffend. Daarom sturen wij bij aanvang van een incassodossier een sommatiebrief mét direct een concept dagvaarding. Verder bellen wij de wanbetalers ook vaak op om precies te kunnen achterhalen waarom zij niet betalen. Soms is hier een goede reden voor en wordt een afbetalingsregeling voor de schuldeiser interessant. De kosten van de incassoprocedure worden volledig verhaald op de debiteur. Een geslaagde incasso hoeft u als schuldeiser dus niets te kosten.

De omvang van de vordering kan per incassodossier verschillen. Soms betaalt een debiteur direct na de eerste aanmaning. In andere gevallen moet er meer druk op een debiteur worden uitgeoefend. In dit proces zijn de onderstaande maatregelen mogelijk:

 • sommatiebrief
 • (concept) dagvaarding
 • kort geding
 • verzoekschrift tot faillietverklaring
 • conservatoir beslag op eigendommen van de schuldenaar
 • conservatoir beslag onder derden (loon of bankrekening)
 • executoriaal beslag
 • opheffing beslag
 • beperkte rechten en voorrechten
 • executie van pand en hypotheek
 • dwangsommen en contractuele boetes
 • algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Let op! Uw algemene voorwaarden zijn belangrijk. Heeft u hierin de verschuldigdheid van een standaard percentage voor de buitengerechtelijke incassokosten en/of de contractuele rente opgenomen? Dit kan het incassotraject vergemakkelijken. Amstel Advocaten kan u hierin adviseren.

Onze methode

Onze methode maakt dat wij effectief incasseren, dit tot grote tevredenheid van onze cliënten. Mocht iemand niet onder de indruk zijn van de incassobrief met concept dagvaarding? Dan wordt de dagvaarding gelijk door onze vaste deurwaarder, bij de debiteur betekend.

Vervolgens, mocht betaling alsnog uitblijven, wordt de zaak aangebracht bij de rechtbank en wordt er vonnis gehaald. Zo kan de debiteur tot volledige betaling worden gedwongen. Betaalt hij dan nog niet dan kunnen we zo nodig executoriaal beslag leggen. Of desnoods het faillissement aanvragen.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Het wetsvoorstel introduceert een registratieplicht  in een incassoregister voor het verrichten en aanbieden van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden.  Voor advocaten wordt een uitzondering van deze registratieplicht voorgesteld. Dat houdt in dat er voor onze beroepsgroep geen verplichting is om, voorafgaand aan het verrichten of aanbieden van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden, een registratie aan te vragen. Wij zullen bij het verrichten of aanbieden van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden echter wel gehouden zijn aan de normen van deze wet en uiteraard die van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Direct in contact komen met een vastgoedspecialist?

Annemarie Govers-Schotten

Annemarie Govers-Schotten

Sebastiaan Kieffer

Nicolet Don

Sarah van der Salm

Sarah van der Salm

Sebastiaan Kieffer

Sebastiaan Kieffer

Bob de Jager

Bob de Jager

Nieuws

Lees hier onze laatste blog artikelen over Incassorecht

Gratis advocaat?

Stel uw vraag
close slider