Verbod tijdelijke huurcontracten, nieuwe wet per 1 juli 2024

26 februari 2024
Leestijd: 5 minuten

Er komt weer een verbod op tijdelijke huurcontracten. De wet vaste huurcontracten gaat naar verwachting in per 1 juli 2024. Er zijn echter uitzonderingen op deze wet gemaakt. Mr. Bob de Jager geeft uitleg over de uitzonderingen op het verbod op tijdelijke huurcontracten.

Afschaffing van tijdelijke huurovereenkomsten

Sinds 2015 zijn tijdelijke huurcontracten toegestaan. Een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd eindigt automatisch na de afgesproken periode. Met het initiatiefwetsvoorstel Wet vaste huurcontracten streven zowel de Eerste als de Tweede Kamer naar de afschaffing van tijdelijke huurcontracten, waardoor vaste contracten weer de norm worden. Daarmee wordt de regeling die in 2016 met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is ingevoerd, weer teruggedraaid.  Er zijn echter uitzonderingen.

Wijzigingen en uitzonderingen

 Tijdelijke verhuur van woonruimte zal alleen in de volgende omstandigheden mogelijk zijn:

 • Indien de voormalige bewoner dan wel huurder opnieuw het gehuurde wil bewonen middels een diplomatenclausule.
 • Als er sprake is van een doelgroepencontract op grond van artikel 7:274a tot en met 7:274f BW. Denk hierbij aan het verstrekken van de woning aan studenten, gehandicapten en in het geval van dringend eigen gebruik. Hierbij blijft de beschermingsmaatregel intact, inhoudende dat een verhuurder verplicht is om een huurder uit dezelfde doelgroep te huisvesten na afloop van de huurovereenkomst. Deze uitzonderingen worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
 • Vakantiehuur en wisselwoningen.
 • Verhuur zoals bepaald in artikel 15 en 16 van de Leegstandswet.
 • Hospitaverhuur.
 • Ingevolge artikel 22a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV).
Uitzonderingen op tijdelijke contracten voor specifieke doelgroepen

De Tweede Kamer heeft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om uitzonderingen te maken voor doelgroepen waarvoor tijdelijke huurcontracten nog steeds noodzakelijk zijn. Dit betekent dat tijdelijke verhuur, voor een duur van maximaal twee jaar, in bepaalde situaties mogelijk blijft.

Doelgroepen waarop de uitzonderingen van toepassing zijn
 • Studenten
 • Huurders die tijdelijk elders moeten wonen vanwege dringende werkzaamheden of renovatie aan hun woning
 • Urgente woningzoekenden
 • Huurders die een tweedekanscontract aangaan met de verhuurder, bijvoorbeeld na beëindiging van een eerdere overeenkomst vanwege ernstige overlast
 • Wezen en nabestaanden
 • Gescheiden ouders
 • Huurders die werkzaam zijn op de Waddeneilanden
 • Vergunninghouders (statushouders) die rechtstreeks uit een COA-opvanglocatie komen en wachten op definitieve huisvesting
Verwachte ingangsdatum van de nieuwe wet: 1 juli 2024

De AMvB is ter beoordeling voorgelegd aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Het streven is dat zowel de Wet vaste huurcontracten als de bijbehorende AMvB op 1 juli 2024 in werking treden

Vragen over tijdelijke huur?

Vragen over deze wijzigingen in de wet?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering? 

Neem contact op met onze specialist mr. Bob de Jager

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider