Een gratis advocaat, dat zou het leven een stuk makkelijker maken. Bij geschillen is het een terugkerend dilemma: laat ik mij bijstaan door een advocaat (en wil ik daarvoor betalen) of niet? Mr. Sebastiaan Kieffer over de mogelijkheden voor een gratis advocaat.

Stap 1: Zoek een deskundig advocaat en maak gebruik van een gratis spreekuur

Bij een geschil kunt u zich (oriënterend) laten voorlichten door een gespecialiseerd advocaat. Hij of zij kan een beeld geven over uw rechtspositie. Bij deze oriëntatie kan een advocaat veelal ook het verloop van een zaak schetsen. Tevens worden dan de verwachte kosten van een procedure besproken.

Deze oriëntatie is bij Amstel Advocaten gratis.

Stap 2: Controleer of u in aanmerking komt voor een toevoeging en/of  u een rechtsbijstandverzekering heeft

In de oriëntatiefase is het raadzaam om het Juridisch Loket of uw rechtsbijstandverzekering te raadplegen. Het Juridisch Loket licht u in over de mogelijkheden van gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor personen met een laag inkomen en geen vermogen kan een “toevoeging” worden verkregen zodat er nauwelijks advocaatkosten zijn.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan heeft u een basisdekking of een uitgebreide dekking. De basisdekking biedt hulp voor bijvoorbeeld strafrechtzaken. Een uitgebreide polis kan dekking bieden voor specifieke onderwerpen, zoals op het gebied van consument & wonen. Dan bent u vaak automatisch verzekerd voor:

  • rechtsbijstand bij een (dreigend) juridisch geschil;
  • kosten voor een advocaat of een andere juridisch deskundige;
  • gerechtelijke kosten (zoals kosten voor een kort geding, arbitrage of bindend advies);
  • kosten van mediation.
Stap 3. Controleer de voorwaarden van de toevoeging of de rechtsbijstandverzekering

Bij een toevoeging is niet zonder meer sprake van een gratis advocaat. Er gelden ook voorwaarden. Zo dient u bijvoorbeeld wel een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage varieert van EUR 143,- tot EUR 823,- .

Bij een rechtsbijstandverzekering gelden ook regels voor de uitbesteding van een zaak aan een eigen advocaat. Zo volgt uit de polis of er een eigen bijdrage moet worden betaald en hoe hoog die is. Meestal staat in de polis ook  tot welk maximum bedrag de advocaatkosten worden vergoed. Een verzekering biedt overigens niet altijd (volledige) dekking, bijvoorbeeld als:

  • het geschil is ontstaan voordat de verzekering werd afgesloten;
  • het geschil is ontstaan in de eerste 3 maanden na afsluiting;
  • een verzekerde opzettelijk schadelijk heeft gehandeld.

Bij een verzekering geldt de verplichting dat de verzekerde een zaak zo snel als mogelijk aanmeldt. Dat is een strikte voorwaarde voor dekking omdat een verzekeraar eerst de zaak inhoudelijk wil beoordelen. Geef een advocaat in de oriëntatiefase dus niet te snel opdracht, dit kan u uw dekking kosten.

Stap 4. Kies uw gratis advocaat

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan kunt u meteen een advocaat zoeken die op toevoegingsbasis werkt. Als u langs het Juridisch Loket gaat dan kunnen zij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. U krijgt dan ook een korting op uw eigen bijdrage.

Bij een rechtsbijstandverzekering kan niet meteen een eigen advocaat worden aangewezen (die wordt vergoed). Na aanmelding van een zaak beoordeelt de verzekeraar eerst de zaak inhoudelijk. Zij kan een zaak weigeren of in behandeling nemen. Daarna kunt u een gratis advocaat kiezen.

Second opinion

Als uw verzekeraar geen grond ziet om uw zaak in behandeling te nemen, dan is het mogelijk een second opinion te vragen. De advocaat zal met een second opinion een advies uitbrengen over de juridische mogelijkheden van uw conflict. Afhankelijk van de uitkomst ervan wordt uw zaak mogelijk dan toch in behandeling genomen.

Procedure is onvermijdelijk

Als uw verzekeraar wel grond ziet om uw zaak in behandeling te nemen, dan zal zij doorgaans eerst zelf bijstand verlenen. Heeft u recht op een gratis advocaat als de verzekeraar probeert om zelf het geschil op te lossen? Ja, althans als ondanks de pogingen van de verzekering een rechtszaak onvermijdelijk is. Op dat moment moet de verzekeraar meewerken aan de uitbesteding van de zaak aan een eigen advocaat die de procedure voor u gaat voeren.

Procedure starten?

Gratis advocaat?  

Wellicht vergoedt uw rechtsbijstandsverzekeraar uw kosten. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen samen met u uw mogelijkheden onderzoeken.

Neem contact op met onze specialist  Sebastiaan Kieffer

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider
error: Content is beschermd.