https://www.amsteladvocaten.nl/wp-content/uploads/2018/01/auction_794px_1142270_easyicon.net_.png

VvE-besluiten leiden in de praktijk vaak tot geschillen. Eén of meerdere eigenaars kunnen een VvE-besluit onwenselijk vinden en hierdoor schade lijden. Een vraag die in de praktijk dan ook vaak wordt gesteld is of een VvE-besluit eigenlijk wel geldig is of niet. VvE-specialist mr. Annemarie Govers-Schotten van Amstel Advocaten over nietige VvE-besluiten.

Nietige VvE-besluiten

Het is een algemene rechtsregel dat van nietigheid sprake is als de inhoud of strekking van een rechtshandeling in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, ex artikel 3:40 BW. Ook de inhoud of strekking van een rechtshandeling in strijd met de wet kan nietig zijn. In het VvE-recht is specifiek van nietigheid sprake als een VvE-besluit in strijd is met de splitsingsakte of het modelreglement. Voorbeelden van nietige VvE-besluiten zijn:

  • een verhuurverbod waarmee bepaalde huurders vanwege hun geloofsovertuiging worden uitgesloten;
  • een wijziging van een gemeenschappelijke of prive-gedeelte in strijd met de akte (zoals de verkleining van een appartement);
  • de verdeling van onderhoudskosten of de vaststelling van de jaarlijkse contributie in strijd met de verdeelsleutel in de splitsingsakte.
Voor nietige VvE-besluiten naar de rechter?

Nietige VvE-besluiten worden geacht nooit te hebben bestaan. Dit in tegenstelling tot vernietigbare VvE-besluiten. Die gelden niet meer nadat deze door de kantonrechter zijn vernietigd. Om vernietiging moet dus worden “verzocht”. Bij nietigheid is dat dus niet het geval.

Bij een nietig VvE-besluit is in beginsel geen maatregel vereist en is de gang naar de rechter niet noodzakelijk.

Hoewel voor het vaststellen van nietigheid geen rechterlijke tussenkomst is vereist, kan een uitspraak van een rechter toch weleens nodig zijn. In de praktijk komt het namelijk voor dat partijen verdeeld blijven over de geldigheid van een VvE-besluit. Om die discussie te sluiten kan een rechter worden verzocht te “verklaren voor recht” dat een VvE-besluit geldig of nietig is. Dit vindt plaats in een dagvaardingsprocedure. Doorgaans is met die uitspraak een discussie wel beëindigd.

VvE recht advies nodig?

Wilt u meer informatie over nietige VvE-besluiten? 

Op het gebied van het VvE-recht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Gratis advocaat?

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie

Amstel Advocaten:

Panamalaan 112
1019 AZ Amsterdam

tel:+31 (0)20-5289030
fax:+31 (0)20-5289618

email:info@amsteladvocaten.nl

Web design by Brndtfy. Photos by Bert Nienhuis, Thijs Wolzak and Charlie Charlie