Schadevergoeding na wijziging van de splitsingsakte?

6 januari 2019
Leestijd: 4 minuten

Splitst men een gebouw dan hoort daar een akte van splitsing bij. In deze akte staan de regels waar alle appartementseigenaars zich aan dienen te houden. VvE-recht specialist mr. Annemarie Govers-Schotten over het besluit tot  wijziging van de splitsingsakte, het vernietigen van dit wijzigingsbesluit en het vorderen van schadevergoeding na wijziging van de splitsingsakte.

Het besluit tot wijziging van de splitsingsakte

De leden van de VvE kunnen op een vergadering het besluit nemen om de splitsingsakte te wijzigen. Deze voorgenomen wijziging is een agendapunt voor deze vergadering. Tussen de uitnodiging en de vergadering zit doorgaans een termijn van minimaal 15 dagen.

Met het besluit tot wijziging van de splitsingsakte moeten volgens artikel 5:139 BW in beginsel alle eigenaars instemmen. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een meerderheid van 80% voldoende zijn.

Is het wijzigingsbesluit op de juiste wijze genomen, dan legt men deze vast in een wijzigingsakte. Deze akte schrijft men vervolgens in in de openbare registers.

Het is wettelijk verplicht dat ook de hypotheekhouder(s) (de bank) toestemming geeft voor het wijzigen van de akte. Deze zal niet snel toestemming geven als door de wijziging bijvoorbeeld een appartementsrecht in waarde daalt. Onthoudt de bank haar toestemming onterecht dan wel op onredelijke gronden dan kan men een vervangende machtiging verzoeken aan de kantonrechter.

Vernietigen van het wijzigingsbesluit  

Een eigenaar die tegen het besluit stemde of niet op de vergadering aanwezig was, kan de kantonrechter verzoeken het wijzigingsbesluit te vernietigen. Bijvoorbeeld omdat hij door de wijziging schade lijdt.

Let op! Slechts binnen een termijn van 3 maanden kan het VvE-besluit tot wijziging van de splitsingsakte worden vernietigd.

Of een besluit kan worden vernietigd, hangt af van meerdere omstandigheden. Let op! Soms is wijziging van de splitsingsakte verplicht.

Schadevergoeding na wijziging van de splitsingsakte

Uit artikel 5:140b BW volgt dat als men een verzoekschrift tot vernietiging van het VvE besluit heeft ingediend, de kantonrechter dit verzoek kan toewijzen tenzij de VvE een redelijke schadevergoeding aanbiedt. De VvE verlaagt aldus het risico op vernietiging van een besluit door de benadeelde eigenaar schadeloos te stellen.

Kortom, door het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging van het wijzigingsbesluit bij de kantonrechter kan een eigenaar schadevergoeding afdwingen.

VvE recht advies nodig?

Wilt u het wijzigingsbesluit vernietigen of een schadevergoeding vorderen? Op het gebied van het VvE-recht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruik maken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist Annemarie Govers

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider