RECHTSGEBIEDENContractenrecht

Contract is contract? Dat zullen we nog wel eens zien.

CONTRACTENRECHT

De vastgoedpraktijk leert dat met een goed contract veel geschillen zijn te voorkomen. Denk aan geschillen over een koopakte, een overeenkomst van opdracht met een makelaar of de overeenkomst van aanneming van werk. Specifieke contracten vereisen specifieke kennis van het recht en de marktontwikkelingen. De Amstel Advocaten hebben deze kennis en voorzien in antwoorden op vragen als: Hoe ga ik om met onredelijke algemene voorwaarden van een leverancier of opdrachtgever? Kan ik alle eventueel voorkomende schade uitsluiten in de algemene voorwaarden? Heb ik een “waterdicht” contract? Heb ik alles in de overeenkomst opgenomen of ben ik nog iets vergeten?

Amstel Advocaten kan u bijstaan bij het opstellen van goede contracten op het gebied van het vastgoedrecht. Ook voor het opstellen of controleren van andere stukken die deskundigheid vereisen kunt u bij ons terecht. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • overeenkomsten in de meest brede zin (huur, koop, aanneming van werk)
  • algemene voorwaarden
  • letter of intent
  • garantiebepalingen
  • vaststellingsovereenkomst (gebreken en schade)
  • concept VvE-besluiten
  • concept teksten voor wijziging splitsingsakte
  • overeenkomsten van geldlening en zekerheden
  • gebruiksovereenkomst (m.b.t. gemeenschappelijke zaken in de VvE)
  • gebruiksovereenkomst (m.b.t. onroerend goed en bijvoorbeeld ter voorkoming van erfdienstbaarheid)

Het opstellen van overeenkomsten kan eenzijdig maar is ook een proces waarbij alle partijen kunnen worden betrokken. Beide partijen moeten immers uiteindelijk tekenen. Door een contract samen op te stellen kan in de considerans de bedoeling van partijen goed en naar tevredenheid van alle partijen worden weergegeven. Het is onze ervaring dat met advisering “aan de voorkant” door een goed en deskundig opgesteld contract, veel ellende “aan de achterkant” van een dossier kan worden voorkomen. Kortom, tijdig juridisch advies inwinnen kan kostbare rechtszaken in de toekomst voorkomen.

DIRECT IN CONTACT MET EEN CONTRACTRECHTSPECIALIST?

Neem contact op met Annemarie
Neem contact op met Heimo
Neem contact op met Sarah
Neem contact op met Heimo
Neem contact op met Annemarie
Neem contact op met Sarah
Contractenrecht

LEES HIER ONZE LAATSTE BLOGARTIKELEN OVER CONTRACTENRECHT

Verborgen gebreken, de gevolgen

Een gekochte woning of bedrijfsruimte kan gebreken vertonen. Gebreken worden vóór of na levering van een onroerende zaak ontdekt. Bij ...
Verder Lezen

Huurachterstand? Let op medehuur, borg en garantie

Een hoofdverplichting van een huurder is het betalen van de huur. Naast de huurder kunnen ook derden verplicht zijn om ...
Verder Lezen

Opschorting

Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, dan geldt in principe: “afspraak is afspraak”. Maar wat als een partij een contractuele ...
Verder Lezen

Koopovereenkomst ontbinden vóór levering?

De verkoop van een woning kent meerdere stappen, zoals de ondertekening van de koopovereenkomst en de levering van de woning ...
Verder Lezen

Opzegging huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Een huurovereenkomst voor woonruimte kan worden opgezegd door de huurder en de verhuurder. Het huurrecht stelt verschillende voorwaarden hieraan. Daarbij ...
Verder Lezen

Het VvE huishoudelijk reglement

De regelgeving van elke VvE staat standaard in de akte van splitsing. Een VvE kan verder nog aanvullende regels stellen die ...
Verder Lezen

OVERIGE SPECIALISATIES:

GRATIS ADVOCAAT?

Amstel Advocaten:

Panamalaan 112
1019 AZ Amsterdam

tel:+31 (0)20-5289030
fax:+31 (0)20-5289618

email:info@amsteladvocaten.nl

Stel uw vraag
close slider