Leestijd: 3 minuten

Verrekening van schulden gebeurt dagelijks in allerlei vormen, maar wat houdt dit juridisch gezien nou precies in? Advocaat mr. Annemarie Govers-Schotten van Amstel Advocaten over verrekening en de gevolgen daarvan.

Wat houdt verrekening in?

Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kan een partij ervoor kiezen zijn schuld te verrekenen. Een partij streept dan zijn vordering weg tegen de schuld die hij bij een andere heeft.

Voorbeeld

Een goed voorbeeld  is de situatie waarbij iemand €100.000 van iemand leent en vervolgens voor €500.000 een woning van diezelfde partij koopt. Hij is dan bevoegd aan de andere partij mede te delen dat hij de lening wenst te verrekenen met een deel van de koopsom. Vervolgens dient hij dan alleen nog €400.000 te voldoen.

Hoofdregel

In principe mag verrekening altijd, tenzij partijen iets anders af hebben gesproken (bijvoorbeeld in ROZ-huurovereenkomsten). Als er niets is afgesproken over verrekening dan kan men terugvallen op de wet. Daarin zijn een aantal vereisten voor verrekening opgenomen (6:127 e.v. BW)

Vereisten

Allereerst moeten partijen elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. Als er geen vorderingen over en weer bestaan kan er immers niet worden verrekend. Ten tweede moet de partij die wil verrekenen dit aan de andere partij melden. Dat kan op alle mogelijke manieren gebeuren, maar het is wel zo verstandig dit schriftelijk te doen. Ten derde moet de tegenvordering vast staan. Bij geldbedragen, zoals in het voorbeeld, zal dit weinig problemen opleveren. Tot slot kan verrekening pas plaatsvinden als een vordering opeisbaar is, bijvoorbeeld wanneer een betalingstermijn is verstreken.

Wilt u verrekenen?

Heeft u een opeisbare vordering en wenst u die te verrekenen? 

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider