Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

Blogs

VvE geld lenen

Mag een VvE geld lenen voor verduurzaming?

De verduurzaming van een appartementencomplex is een kostbare aangelegenheid. Een VvE heeft dat vermogen vaak niet in kas. Mag zij ...
ontbinden koopovereenkomst

Gewekte verwachtingen projectontwikkelaar: koper mag ontbinden!

In haar vonnis van 24 januari 2024 oordeelde de rechtbank Rotterdam dat de koper van een penthouse zijn koopovereenkomst mocht ...
bouwschade

Bouwschade! Wat te doen?

Wanneer er bouwwerkzaamheden plaatsvinden in uw buurt, kan het voorkomen dat uw eigen woning schade oploopt; zoals scheuren in muren ...
Wateroverlast

Wat te doen bij wateroverlast van de buren?

Wateroverlast komt steeds vaker voor. Wat voorheen vreedzame buitjes waren waarvan de gevolgen prima waren te overzien hebben we nu ...
Noodweg

Noodweg

Wat te doen als een stuk grond opeens geen toegang meer heeft tot de openbare weg?  Het erf is ingesloten ...
Extra VvE bijdrage

Extra VvE bijdrage verplicht bij verduurzaming?

Sommige VvE's willen of moeten groot onderhoud plegen of het pand verduurzamen. Dat vereist een bijzondere uitgave en daarmee een ...
ladderrecht

Opgepast! Het ladderrecht!

Het ladderrecht is typisch burenrecht. Het geeft een partij de bevoegdheid de grond van een ander te gebruiken. Het heeft ...
bubbelbad

EditieNL op bezoek bij Amstel Advocaten voor bubbelbad bonje.

Recentelijk  (#Editie 214 #29-08-2023) heeft EditieNL contact opgenomen met ons advocatenkantoor om meer inzicht te krijgen in het burenrecht en ...
huurprijsstijging

Huurprijsstijging gekoppeld aan inflatie- en/of loonontwikkingspercentage?

In 2021 is in coronatijd de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in werking getreden om huurders tegen fixe huurverhogingen te ...
sommatiebrief

Hoe schrijf ik een sommatiebrief?

Hoe schrijf ik een sommatiebrief? In dit blog legt Mr. Annemarie Govers kort uit wat precies in een sommatiebrief moet staan, wilt u ...
Sociale incasso huurachterstand woningen

Sociale incasso huurachterstand woningen

Makelaars en beheerders en huurders van woonruimte let op. 3 maanden huurachterstand is niet meer voldoende om ontbinding van de ...
VvE non-concurrentiebeding

Het VvE non-concurrentiebeding een dode letter?!

Food- en winkelcentra zijn doorgaans gebouwen met appartementsrechten. De winkeliers of horecaondernemers zijn de appartementseigenaars. Zij dragen gezamenlijk de kosten ...
verborgen gebrek buiten de onroerende zaak

Verborgen gebrek buiten de onroerende zaak

Over verborgen gebreken binnen de woning of bedrijfsruimte heeft u vast wel gelezen. Maar hoe zit het met een verborgen ...
Een ondoorzichtige erfafscheiding afdwingen

Een ondoorzichtige erfafscheiding afdwingen

Iedere eigenaar van een stuk grond heeft de bevoegdheid om zijn perceel af te sluiten. Maar kan een eigenaar deze ...
kwalitatieve verplichting

De kwalitatieve verplichting

Bij de overdracht van een onroerende zaak worden vaak afspraken gemaakt met de bedoeling die in toekomst door te geven ...
bedenktijd en schriftelijkheidsvereiste

Bedenktijd en schriftelijkheidsvereiste bij koop woning

Pas als de tussen partijen schriftelijk opgestelde koopovereenkomst van een woning aan de koper is overhandigd, gaat de drie dagen ...
Verhuiskostenvergoeding bij renovatie

Verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning

Groot onderhoud en renovatie van wooncomplexen is aan de orde van de dag. Dit, vanwege de veroudering van de woningvoorraad ...
dringend eigen gebruik

Hoe dringend is dringend eigen gebruik van bedrijfsruimte?

Heeft een verhuurder zijn middenstandsbedrijfsruimte (artikel 7: 290 BW) nodig wegens dringend eigen gebruik, dan is voldoende dat de bedrijfsruimte ...
Retentierecht in het vastgoed

Retentierecht in het vastgoed

U kent ze wel die hekken die om een niet afgebouwde bouwplaats staan met een groot bord met daarop de ...
verjaring burenrecht

Verjaring in het burenrecht – een duidelijk arrest

Verjaring in het burenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 maart 2021 weer een duidelijk arrest gewezen. In deze casus ...
Overname van een gehuurde bedrijfsruimte

Indeplaatsstelling bij bedrijfsruimte

Een huurder van bedrijfsruimte kan zijn onderneming verkopen. Denk aan een garage, tandartspraktijk of een yoga-studio. Vaak wenst een koper ...
huurprijsvermindering

Coronacrisis en huurprijsvermindering: update

Sinds het uitbreken van de Coronacrisis steggelen huurders en verhuurders over de vraag of huurders van 290- bedrijfsruimte recht hebben op ...
Opzegging huurovereenkomst kantoorruimte

Opzegging huurovereenkomst kantoorruimte

In het huurrecht zijn de regels voor de categorie overige bedrijfsruimte, ook wel kantoorruimte genoemd, een vreemde eend in de ...
bijdrageplicht of gebruiksvergoeding

Bijdrageplicht of gebruiksvergoeding voor een bungalow- of businesspark verplicht?

Het vastgoed kent meerdere verenigingsvormen, zoals de VvE, flatcoöperatie of de vereniging voor het beheer van een bungalow- en bedrijvenpark ...
Opzegging huurovereenkomst winkelruimte

Opzegging huurovereenkomst winkelruimte

Veelal heeft een huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte oftewel winkelruimte een duur van 5 + 5 jaar. Daarna volgt meestal een verlenging voor ...
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in het vastgoed voor bedrijven

Een overeenkomst bevat kernbedingen. Hiervan zijn de algemene voorwaarden de "kleine lettertjes". Die bepalen de rechten en plichten tussen partijen ...
Lidmaatschap opzeggen

Een (VvE) lidmaatschap opzeggen

Het vastgoedrecht kent meerdere verenigingsvormen. Zoals de vereniging van eigenaars, de flatcoöperatie en de vereniging voor het beheer van een ...
Ongerechtvaardigde verrijking

Ongerechtvaardigde verrijking in het vastgoed

Als iemand zich verrijkt, waardoor een ander verarmt, dan kan sprake zijn van ongerechtvaardigde verrijking. In dat geval zal de ...
Verjaring

Verjaring van een schuld en de tactiek van de schuldeiser

Het is algemeen bekend dat ook geldvorderingen kunnen verjaren. Maar wat houdt dat precies in? Ben je in geval van ...
rechtszaak

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een civiele rechtszaak? Soms moet er een rechter aan te pas komen om uw gelijk te halen.  Voordat ...
Verruiming

Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

In het ‘Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ uit 2021 werd voorgesteld de regels omtrent tijdelijke huurovereenkomsten van 2 ...
Bedrijfsruimte winkel

Bedrijfsruimte winkel (artikel 7:290 BW)

De wet kent twee soorten bedrijfsruimten: De 'middenstandsbedrijfsruimte' en de 'overige bedrijfsruimte'. Welk soort bedrijfsruimte (ver)huurt u? Deze vraag is ...
bedrijfsruimte kantoor

Zeker dat u een kantoor huurt (artikel 7:230a BW)?

De wet kent twee soorten bedrijfsruimten: De 'middenstandsbedrijfsruimte' en de 'overige bedrijfsruimte'. Ook wel aangeduid als bedrijfsruimte kantoor. Welke bedrijfsruimte ...
Opstalaansprakelijkheid

Opstalaansprakelijkheid

Als schade is ontstaan door onrechtmatig handelen door een ander, dan kan schade op die aansprakelijke partij worden verhaald. Zoals ...
Diplomatenclausule

Diplomatenclausule

Sommige eigenaars wensen hun woning voor bepaalde tijd te verhuren tijdens hun verblijf in het buitenland. Dit voor een onzekere ...
natrekking

Natrekking in het vastgoed

Natrekking komt in het vastgoedrecht veel voor.  Het klinkt nogal juridisch en complex, maar dat valt erg mee. Mr. Sebastiaan ...
Ongedaanmaking verplicht na wijziging van een gemeenschappelijke zaak?

Ongedaanmaking verplicht na wijziging gemeenschappelijke zaak?

Binnen elke VvE brengen eigenaars weleens wijzigingen aan het gebouw aan. Bijvoorbeeld voor een uitbouw, een dakterras of een reparatie ...
Rechten en plichten van een huurder

Rechten en plichten van een huurder

Een huurder van een woning wordt in zeer ruime mate beschermd door de wet. Het is echter niet zo dat ...
Aanzeggen

Huurovereenkomst opzeggen of einde aanzeggen?

In het huurrecht is soms verwarring over de termen "aanzeggen" en "opzeggen". Beiden zien op het beëindigen van een huurovereenkomst ...
afwijken van arbitrage

Afwijken van arbitrage

Tussen contractspartijen zoals een opdrachtgever en een aannemer, of tussen betrokkenen bij een VvE, kunnen geschillen bestaan. Soms is voor ...
Ontzegging toegang en ontruiming van een appartementsrecht

Ontzegging toegang en ontruiming van een appartementsrecht

Binnen een VvE kan een eigenaar (of diens huurder) regels overtreden. Bijvoorbeeld omdat hij of zij overlast veroorzaakt. Het VvE-recht ...
muur

De mandelige muur of fundering

Wat is een muur? Voor velen is dit begrip niet bepaald interessant. Dit ligt voor juristen heel anders. Voor eigenaars ...
inschrijving van de koopakte

Inschrijving van de koopakte vergeten? Vormerkung!

Woningen, bedrijfsruimten en woonboten worden verkocht tussen zakelijke partijen en particulieren. Deze transacties zijn in de openbare registers inschrijfbaar. Zo'n ...
snoeiplicht

Snoeirecht bij overhangende takken en wortels

Baalt u van die overhangende takken van de buren? U bent niet de enige met dit probleem. Vaak vinden mensen ...
wanprestatie

Wanprestatie

Als een partij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan is vaak sprake van een tekortkoming in de nakoming van de ...
Wijziging splitsingsakte noodzakelijk bij verbouwing?

Wijziging splitsingsakte verplicht bij verbouwing?

Is een wijziging van de splitsingsakte verplicht bij een verbouwing aan een appartementencomplex? Het antwoord op deze vraag is niet ...
Arbitrage en de Vereniging van Eigenaars

Arbitrage en de vereniging van eigenaars of de coöperatie

In een vereniging kunnen tussen leden en bestuursleden geschillen bestaan. Soms worden discussies tot in de rechtszaal uitgevochten. Let hierbij ...
dakterras of balkon onrechtmatig

Nieuw raam, dakterras of balkon onrechtmatig?

Mensen houden van hun privacy. Die wordt in het drukbevolkte Nederland niet altijd gerespecteerd. Bijvoorbeeld omdat een buurman of een ...
beslag

Beslag op vastgoed leggen?

Debiteuren betalen niet altijd de rekening en verkopers van vastgoed willen niet altijd leveren. Bijvoorbeeld omdat een hogere koopprijs lonkt ...
Coronavirus en de VvE contributie

Coronavirus en de VvE contributie

Het coronavirus en de VvE. Ook binnen meerdere VvE's zijn plots problemen ontstaan. Zo zijn er VvE's die worden geconfronteerd ...
onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad in het vastgoed

"Ik stel u aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad". Dit is misschien wel één van de meest bekende juridische ...
zaakwaarneming

Burenrecht en zaakwaarneming

Zaakwaarneming komt veel voor in het burenrecht. Zaakwaarneming zorgt voor de nodige discussies tussen buren, tussen naast elkaar liggende bedrijven ...
indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling huurovereenkomst bedrijfsruimte

Een huurder van bedrijfsruimte kan zijn onderneming verkopen. Denk aan een winkelier of een restauranthouder. Vaak wenst een koper dan ...
bomen naast de erfgrens

Bomen binnen 2 meter van de erfgrens, mag dat?

De mens houdt van de natuur. Men plant op het erf dan ook graag bomen, heesters, struiken, heggen of ander ...
Vervangende machtiging

VvE vervangende machtiging

De vervangende machtiging is een veel voorkomend onderwerp in het VvE recht. Een vervangende machtiging is interessant voor een eigenaar ...
wijziging

Wijziging splitsingsakte afdwingbaar?

Eigenaars of bestuursleden binnen een VvE kunnen in discussie raken. Bijvoorbeeld omdat zij het niet eens zijn over het wijzigen ...
verzuim

Wat is verzuim?

Wat te doen als een partij een  overeenkomst niet na komt? Bijvoorbeeld een schuldenaar die niet betaalt? Incasso! Maar om ...
parate executie

Parate executie

Gedwongen verkoop van zaken om schulden in te lossen, is voor een schuldeiser en de schuldenaar ingrijpend. Deze verkoop vindt ...
Huurovereenkomst onderhandelen

Huurovereenkomst onderhandelen, 10 tips!

Huurovereenkomsten zijn voor (her)onderhandeling vatbaar. In het huurrecht gelden juridische normen die voor verrassingen kunnen zorgen. Advocaat mr. Annemarie Govers-Schotten ...
Pandrecht

Pandrecht

Naast het alom bekende hypotheekrecht is er nóg een veelgebruikt zekerheidsrecht, het pandrecht. Wat kan men met dit recht en ...
klachtplicht

Klachtplicht in het vastgoed

Een gekochte woning of bedrijfsruimte kan verborgen gebreken vertonen. Daardoor kan een koper schade lijden. Om succesvol maatregelen te kunnen ...
verborgen gebreken de gevolgen

Verborgen gebreken, de gevolgen

Een gekochte woning of bedrijfsruimte kan gebreken vertonen. Gebreken worden vóór of na levering van een onroerende zaak ontdekt. Bij ...
medehuur, borg en garantie

Huurachterstand? Let op medehuur, borg en garantie

Een hoofdverplichting van een huurder is het betalen van de huur. Naast de huurder kunnen ook derden verplicht zijn om ...
stuiting

Verjaringstermijn stuiten? Let bij grondverlies op extra voorwaarden!

Verjaring speelt een prominente rol in het burenrecht. Door verjaring kan de ene partij grond winnen en een ander grond ...
Huizenveiling

Hoe werkt de huizenveiling?

Onroerende zaken worden meestal onderhands verkocht. Tussen koper, verkoper en meestal nog een makelaar wordt onderhandeld. Een pand kan echter ...
Opschorting

Opschorting

Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, dan geldt in principe: “afspraak is afspraak”. Maar wat als een partij een contractuele ...
vve bijdrage

HELP! De VvE-bijdrage wordt niet betaald!

De VvE-bijdrage is een veelbesproken onderwerp in het VvE-recht. Uiteraard, want "het gaat om geld". De discussies variëren. Bijvoorbeeld over ...
particuliere toeristische verhuur

Particuliere toeristische verhuur en de VvE, een checklist

Particuliere toeristische verhuur en de VvE, hoe zit het nou? Over vakantieverhuur en bed&breakfast wordt binnen veel VvE's gediscussieerd. Enerzijds gaan ...
Koopovereenkomst ontbinden

Koopovereenkomst ontbinden vóór levering?

De verkoop van vastgoed kent meerdere stappen, zoals de ondertekening van de koopovereenkomst en de levering van de woning. Hiertussen ...
Ontruiming van het gehuurde

Ontruiming van het gehuurde

Huurders van woon- of bedrijfsruimte voldoen niet altijd aan hun verplichtingen uit de huurovereenkomst. Dit leidt tot problemen . In ...
Schadevergoeding na wijziging van de splitsingsakte

Schadevergoeding na wijziging van de splitsingsakte?

Splitst men een gebouw dan hoort daar een akte van splitsing bij. In deze akte staan de regels waar alle ...
huur en gebreken

Huur en gebreken

Gehuurde woningen en bedrijfsruimten vertonen soms gebreken. Wie is voor het herstel (en de kosten) verantwoordelijk? Mr. Sebastiaan Kieffer over gebreken ...
opzegging huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Opzegging huurovereenkomst bepaalde tijd

Het huurrecht stelt verschillende voorwaarden aan de opzegging huurovereenkomst bepaalde tijd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen opzegging door huurders of ...
Aannemingsovereenkomst beëindigen

Aannemingsovereenkomst beëindigen?

Een opdrachtgever en een aannemer kunnen een geschil krijgen als bijvoorbeeld de aannemer slecht werk levert of de opdrachtgever niet ...
coöptatie

Recht van coöptatie en de huurwoning

Coöptatie in het huurrecht houdt in dat huurders met elkaar een nieuwe huurder kiezen voor een vrijgekomen ruimte. Een recht ...
Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid of een gebruiksovereenkomst?

Erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al is de betreffende gebruiker niet de eigenaar. Erfdienstbaarheden ontstaan ...
Ongedaanmaking verplicht na wijziging van een gemeenschappelijke zaak?

Airbnb en de VvE, hoe zit het nou?

Airbnb en de VvE, hoe zit het nou? Over vakantieverhuur en bed&breakfast wordt binnen veel VvE's gediscussieerd. Enerzijds gaan VvE's ervan ...
Aanbouw

7 aandachtspunten voor een aanbouw!

Een aanbouw betekent meer woon- of werkruimte. Aanbouwen vindt op allerlei manieren plaats. Bijvoorbeeld door het optoppen van een grachtenpand, ...
Nietige VvE-besluiten

Nietige VvE-besluiten

VvE-besluiten leiden in de praktijk vaak tot geschillen. Eén of meerdere eigenaars kunnen een VvE-besluit onwenselijk vinden en hierdoor schade ...
Gratis advocaat

Gratis advocaat?

Een gratis advocaat, dat zou het leven een stuk makkelijker maken. Bij geschillen is het een terugkerend dilemma: laat ik ...
kort geding

Een kort geding starten?

Het is goed voorstelbaar dat als een rechtszaak een paar maanden duurt, er in de tussentijd onomkeerbare schade kan ontstaan ...
verjaring

Grondeigenaar worden door verjaring, na 10 of na 20 jaar?

Verjaring speelt vaak een grote rol in het burenrecht. Bijvoorbeeld in het geval, dat een grondeigenaar wordt geconfronteerd met buren ...
Vernietiging van VvE-besluiten

Vernietiging van VvE-besluiten

De vergadering van een VvE is bevoegd tot het nemen van besluiten. Deze VvE-besluiten hebben invloed op de rechtspositie van ...
hypotheekrecht

Hypotheek, een uitleg

Een hypotheek sluit men doorgaans af bij de aankoop van een onroerende zaak. Maar wat is nou precies een recht ...
Opzegging huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Opzegging huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

De huurovereenkomst voor woonruimte kan uiteraard worden opgezegd door huurder en verhuurder. Het huurrecht stelt verschillende voorwaarden aan een juiste ...
verrekening

Verrekening, een goed drukmiddel

Verrekening van schulden gebeurt dagelijks in allerlei vormen, maar wat houdt dit juridisch gezien nou precies in? Advocaat mr. Annemarie Govers-Schotten van Amstel Advocaten ...
Overlast en hinder van de buren

Hinder van de buren?

Het komt regelmatig voor dat buren hinder en overlast van elkaar ondervinden. Zij het door geluidshinder, stankoverlast of bijvoorbeeld door ...
Risicoaansprakelijkheid

Risicoaansprakelijkheid in het vastgoed

Is schade ontstaan door onrechtmatig handelen? Dan kan men die schade op de dader verhalen. Soms is echter een andere ...
vve huishoudelijk reglement

Het VvE huishoudelijk reglement

De regelgeving van elke VvE staat standaard in de akte van splitsing. Een VvE kan verder nog aanvullende regels stellen die ...
verborgen gebreken aansprakelijk

Verkoper voor verborgen gebreken aansprakelijk?

Een gekochte woning of bedrijfsruimte kan gebreken vertonen. Gebreken kunnen vóór en na levering van een onroerende zaak worden ontdekt ...
akte van splitsing

De akte van splitsing, wat is het eigenlijk?

Een VvE heeft een veelvoud aan regels. Hierbij kan men denken aan regels die volgen uit de notulen, het huishoudelijk ...
Stel uw vraag
close slider