Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

Verjaring in het burenrecht – een duidelijk arrest

25 maart 2022
Leestijd: 4 minuten

Verjaring in het burenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 maart 2021 weer een duidelijk arrest gewezen.

In deze casus is voorkomen dat iemand door verjaring eigenaar werd van een stuk grond. Het Hof oordeelde dat het stuk grond níet was afgesloten. Bovendien bleek er geen sprake van een duidelijk zichtbare scheidslijn tussen de percelen.

Wanneer gaat eigendom over door verjaring?

Het spreekt voor zich dat de eigendom van een strook grond niet zomaar van de een overgaat op de ander, alleen omdat er tijd verstrijkt. Daar is meer voor nodig. In de wet en in de rechtspraak is een aantal (vuist)regels bepaald die uitmaken of eigendom door verjaring overgaat van de een naar de ander. In elk geval moet er sprake van zijn dat een ander dan de eigenaar de zaak in bezit heeft genomen. Die ander moet bezitsdaden verrichten. Of men op die manier bezit uitoefent wordt per geval bekeken. Enkel het aanleggen en onderhouden van een tuin op grond van een ander is niet genoeg. Er komt meer bij kijken. Het gaat om de feitelijke situatie en om wat er allemaal is gedaan en gebeurd. In ieder geval moet voor een buitenstaander uit het gedrag van de ander duidelijk zijn dat hij denkt de eigenaar te zijn.

Verkrijgende verjaring

Verkrijgende verjaring van een onroerende zaak betekent dat die ander de eigendom verkrijgt door het hiervoor omschreven bezit gedurende tien jaar voort te zetten. Daarbij moet die ander goede redenen hebben om te denken dat hij daartoe het recht heeft (goede trouw).

Bevrijdende verjaring

Bevrijdende verjaring betekent dat die ander, die de zaak in bezit heeft genomen (of hij nu te goeder trouw is of niet), de eigendom krijgt omdat de oorspronkelijke eigenaar na verloop van 20 jaar zijn eigendom niet meer kan terugvorderen. Het bezit van die ander kan echter vóór de afloop van die termijnen eindigen, bijvoorbeeld doordat de eigenaar of weer een ander die grond in bezit neemt.

Mr. Annemarie Govers verwijst graag naar haar blog “Grondeigenaar worden na 10 of na 20 jaar” over het leerstuk verjaring waarmee deze geschillen worden opgelost.

Meer horen over burenrechtgeschillen beluister dan de podcast van Amstel Advocaten bij BNR Nieuwsradio https://www.bnr.nl/podcast/vastgoed-gezocht/10462156/bonje-met-de-buren-over-een-aanbouw

Mot met de buren?

Kunt u zich op verjaring beroepen?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider