Leestijd: 6 minuten

Wat kost een civiele rechtszaak? Soms moet er een rechter aan te pas komen om uw gelijk te halen.  Voordat u besluit een procedure te starten zult u met uw advocaat een aantal zaken willen bespreken. Ten eerste wilt u weten wat het procesrisico is. Ten tweede wat het kost om een rechtszaak te voeren en ten derde of een en ander in verhouding staat tot het belang van de zaak. Mr. Annemarie Govers over wat een rechtszaak, tussen burgers of bedrijven onderling, nu eigenlijk kost.

Tarieven van de advocaat

De uurtarieven van een advocaat zijn verschillend per advocatenkantoor en vaak ook per advocaat binnen het kantoor. Een advocatenkantoor op de Zuid-As betaalt een hogere m² huurprijs dan een kantoor in Amsterdam Noord. De tarieven van specialisten liggen over het algemeen ook hoger dan die van generalisten. Het verschil in de tarieven binnen een advocatenkantoor zit ‘m vaak in de ervaring van een advocaat. Iedere advocaat, of het nou de stagiair of de senior is, dient kwaliteit te leveren.

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft hoeft de advocaatkosten niet zelf te betalen.

Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de advocaatkosten. De overheid betaalt dan het grootste deel hiervan. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De Raad voor de Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Aantal te besteden uren door de advocaat

Bespreek niet alleen het tarief maar ook het aantal uren dat de advocaat denkt te moeten besteden aan de rechtszaak. Bespreek de mogelijkheden om een zaak te schikken, dit kan veel geld schelen. Hou er ook rekening mee dat er tijdens de procedure iets kan gebeuren waardoor er toch meer tijd in een zaak gaat zitten dan gedacht. Bijvoorbeeld als de wederpartij een tegenvordering indient of de rechtbank beslist getuigen te horen of een deskundige aan te spreken. Bespreek dit met uw advocaat.

Griffierecht

Om te kunnen procederen betaalt u griffierecht. Wordt een civiele rechtszaak gevoerd bij de kantonrechter, dan betaalt alleen de eiser griffierecht. Bij de rechtbank en hogere instanties betaalt ook degene die wordt aangeklaagd (de gedaagde) griffierecht.

De hoogte van het griffierecht van een rechtszaak bij de kantonrechter vindt u hier.  De griffierechten van de rechtbank vindt u hier. De griffierechten van het gerechtshof vindt u hier. Deze bedragen kunnen hoog zijn dus houdt hier rekening mee.

Het griffierecht moet op tijd worden betaald anders wordt uw zaak niet in behandeling genomen door de gerechtelijke instantie. Uw advocaat brengt het griffierecht bij u in rekening waarna het door hem/haar aan de rechtbank wordt voldaan.

Kosten deurwaarder en/of getuigen en deskundigen

Voorafgaand aan de rechtszaak worden vaak uittreksels uit de registers (KvK/Bevolkingsregister/Kadaster) opgevraagd en aan u doorberekend.

Om een dagvaarding of een vonnis te betekenen rekent een deurwaarder in 2021 € 82,50.

De tarieven van de gerechtsdeurwaarder staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG). Deze tarieven worden jaarlijks door het ministerie van Justitie en Veiligheid geïndexeerd.

Bespreek ook de eventuele kosten voor een deskundige en houdt rekening met kosten voor getuigen die u wellicht zelf wilt inschakelen.

U wint! (Proces)kostenveroordeling?

Wint u de rechtszaak dan zal de wederpartij veelal in de (proces)kosten worden veroordeeld. Dit betekent dat de verliezende partij niet alleen de volgende proces kosten dient te vergoeden:

  • reis- en verblijfskosten;
  • onkosten van getuigen of deskundigen;
  • kosten van uittreksels uit 
  • kosten van de 

maar ook het griffierecht, deurwaarderskosten en de incassokosten.

Een veroordeling in de advocaatkosten betekent overigens niet dat u uw volledige advocaatkosten vergoed krijgt.  Deze advocaatkosten worden begroot volgens het liquidatietarief. Dat bedrag is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak.

Let op! Een zaak winnen is geen garantie voor een kostenveroordeling voor de verliezer.  De rechter bekijkt namelijk per zaak of de verliezende partij de kosten van de winnende partij moet betalen. De rechter kan ook bepalen dat de winnende partij een deel van de kosten zelf betaalt of dat partijen beide de eigen kosten dienen te dragen.

Weigert de wederpartij de kostenveroordeling te betalen dan kunt u het vonnis laten betekenen door de deurwaarder en eventueel beslag laten leggen.

Buitengerechtelijke incassokosten

Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die voorafgaand aan het proces zijn gemaakt om de schuldenaar zijn schuld te laten betalen. Deze kosten worden aan de schuldenaar doorberekend. Hoe hoog die kosten mogen zijn vindt u terug in de staffel voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).  Het kan dus gaan om werkzaamheden die u als schuldeiser zelf heeft verricht, maar ook om werkzaamheden van een derden die die werkzaamheden voor u hebben verricht zoals een advocaat, incassobureau of . Meer weten over het incasseren van bedragen? Lees dan onze blog.

Weten wat een procedure kost?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering? 

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider