Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

30 maart 2021
Leestijd: 6 minuten

In het ‘Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur uit 2021 werd voorgesteld de regels omtrent tijdelijke huurovereenkomsten van 2 naar 3 jaar te verruimen. De wet is echter zonder verruiming in werking getreden. Mr. Annemarie Govers over de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur die geen doorgang mochten vinden.

Huidige wetgeving:

Momenteel kan men tijdelijke huurovereenkomsten van maximaal twee jaar of korter afspreken voor zelfstandige woningen. Ook is vijf jaar of korter mogelijk voor onzelfstandige woningen / kamers. (Let op! Dit wijzigt per 1 juli 2024, zie hieronder).

De huurder kan deze tijdelijke overeenkomst tussentijds opzeggen. Verlenging van deze huurovereenkomst is niet mogelijk. Immers ontstaat er dan simpelweg een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.  Derhalve verruimde dit wetsvoorstel de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur.

Voorgestelde wetgeving:

Hieronder volgen de voorgestelde wijzigingen:

1) Maximale huurtermijn 2 >3 jaar

In het wetsvoorstel wordt de maximale huurtermijn drie jaar in plaats van twee jaar. De verruiming geldt alleen voor zelfstandige woningen.

Let op! Voor de verhuur van onzelfstandige woonruimte verandert er dus niets aan de maximale huurtermijn.

Voor de onzelfstandige woonruimte blijft de maximale duur vijf jaar.

2) Eenmalige mogelijkheid tot verlenging

Voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte geldt dat men één maal tussentijds kan verlengen. Maar let er op dat u niet langer verhuurt dan de (totale) periode van 3 dan wel 5 jaar. Want dan ontstaat er immers een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Als gevolg waarvan de huurder huurbescherming geniet.

3) Minimumduur

Het wetsvoorstel biedt partijen de mogelijkheid om een minimum duur af te spreken. Hierbinnen kan de huurder niet opzeggen. Hieronder staan de termijnen in een duidelijk schema.

Huurovereenkomst                                     Maximale minimum duur

<1 jaar                                                                   niet toegestaan

1 jaar                                                                     3 maanden

2 jaar                                                                     6 maanden

3 jaar                                                                    12 maanden

Conclusie

Voor de verhuurder zou er meer vrijheid en zekerheid komen. Bijvoorbeeld zou de maximum termijn van de tijdelijke huurovereenkomst niet 2 maar 3 jaar (bij zelfstandige woningen) worden. Tevens zou de huurovereenkomst eenmalig worden verlengd. Ook kon de huurder aan een vaste periode worden gebonden. Wij werden in 2021 dan ook vaak gebeld, vooral door verhuurders die erg tevreden waren met hun huurders, met de vraag of de verlengingsmogelijkheden al waren ingegaan.

De Eerste kamer heeft echter roet in het eten gegooid. Opgemelde wijzigingen tot het verruimen van de tijdelijke huurovereenkomsten,  stuitte bij de Eerste Kamer op grote bezwaren. Deze wijzigingen betekenden, volgens de leden, namelijk een verslechtering van de positie van de huurder.

Wij zijn het hier niet perse mee eens. Nu worden deze huurovereenkomsten immers na 2 jaar simpelweg beëindigd. Volgens ons is er juist een sterke behoefte aan een verruiming van de mogelijkheden. Inmiddels is het ook allemaal achterhaald omdat per 1 juli 2024 dit soort overeenkomst niet meer afgesloten mogen worden. Op een paar uitzonderingen na. Zie ook hieronder.

Een beetje verwarrend misschien. Het wetsvoorstel is op 6 juli 2021 namelijk wél aangenomen door de Eerste Kamer. Echter onder de voorwaarde dat minister Ollongren een reparatiewet toezegde ten aanzien van het punt van de tijdelijke huurcontracten. Had de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet aangenomen dan had de gewijzigde Woningwet niet per 1 januari 2022 maar pas veel later in kunnen.

Per 1 januari 2022 is dus de gewijzigde Woningwet in werking getreden echter, helaas, zónder bovengenoemde verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte.

Twijfelt u over wat voor huurovereenkomst u heeft? Lees dan onze blogs over het opzeggen van de huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. U kunt ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw vragen graag

Wet vaste huurcontracten gaat in per 1 juli 2024

Disclaimer: Let op: vanaf 1 juli 2024 is er geen mogelijkheid meer om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Dit betreft dus het huurcontract voor maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte en maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte. Meer weten? Lees dan dit blog.

Voor de overeenkomsten die vóór 1 juli 2024 zijn aangegaan, geldt nog de oude regeling. Deze huurcontracten vallen niet onder de Wet vaste huurovereenkomsten.

Vragen over het voorstel Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur?

Heeft u vragen omtrent tijdelijke verhuur van woonruimte?  

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering? 

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider