Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

Bedenktijd en schriftelijkheidsvereiste bij koop woning

21 november 2022
Leestijd: 4 minuten

Pas als de tussen partijen schriftelijk opgestelde koopovereenkomst van een woning aan de koper is overhandigd, gaat de drie dagen bedenktijd van de koper in. Gedurende die drie dagen heeft de koper het recht de koop te ontbinden. Is de aankoop van een woning dus alleen mondeling overeengekomen dan kan de overeenkomst simpelweg niet worden afgedwongen. Mr. Sarah van der Salm van Amstel Advocaten (gespecialiseerd in vastgoedrecht) over het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd.

Het schriftelijkheidsvereiste

Indien een consument koper een woning koopt, dan geldt het schriftelijkheidsvereiste (artikel 7:2 BW). Dit betekent dat de koop schriftelijk moet zijn aangegaan wil een ander u daar aan kunnen binden. Een mondelinge koopovereenkomst is dus niet bindend en niet afdwingbaar zolang de consument koper de koopakte weigert te tekenen.

Let op! Ook de consument verkoper kan weigeren om de koopakte te tekenen omdat hij bijvoorbeeld een beter bod heeft ontvangen. Dit geldt niet indien hij heeft verkocht aan een professionele koper. Ook de consument verkoper is in dat geval aan de mondelinge overeenkomst gebonden.

Elektronische handtekening

Een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt tegenwoordig gelijkgesteld aan een handgeschreven handtekening. Zolang de elektronische methode voor ondertekening maar voldoende betrouwbaar is.

De consument

De aan- of verkoop van een woning  door een consument dient dus altijd schriftelijk te geschieden. In artikel 7:2 BW   wordt het criterium consument verduidelijkt: ‘een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Koper moet in deze dus echt een ‘consument’ zijn zoals ook bedoeld in artikel 7:5 BW wil hij een beroep kunnen doen op de bedenktijd van 3 dagen.

Bedenktijd koper

Na het tekenen van de koopovereenkomst, heeft een consument koper drie dagen de tijd om deze te ontbinden.  Deze wettelijke bedenktijd heeft tot doel om consument kopers van woonhuizen te beschermen. Deze kopers kunnen, zonder reden, gedurende de bedenktijd een overhaaste koopbeslissing terugdraaien.

Bedenktijd verkoper

Er is geen wettelijke bedenktijd die strekt tot bescherming van de verkoper.

Let op! Het komt voor dat verkopers ook een bedenktijd wensen op te nemen in de koopovereenkomst. Bijvoorbeeld omdat tussen partijen is besproken dat de verkoper vond dat de koper niet in een betere positie moest verkeren dan de verkoper. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de verkoper de door hem bedongen bedenktijd heeft misbruikt (art. 3:13 BW). De Hoge Raad heeft dit arrest in 2021 bekrachtigd.

Meer weten over ontbinden van de koopovereenkomst lees dan ook deze blog.

Vragen over de aankoop van onroerend goed?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist mr. Sarah van der Salm

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider