Leestijd: 5 minuten

Hoe schrijf ik een sommatiebrief? In dit blog legt Mr. Annemarie Govers kort uit wat precies in een sommatiebrief moet staan, wilt u hier iets aan hebben in een juridische procedure.

Casus

Stel u heeft een dienst of product geleverd aan een consument. Of u heeft geld uitgeleend aan uw beste vriend. Ze betalen niet of niet terug. Een vervelende kwestie, want ze reageren niet op uw telefoontjes om nu eindelijk eens tot betaling over te gaan. U bent het zat en toe aan een meer formele aanpak.

Hoe schrijft u de sommatiebrief?

De schriftelijke betalingsherinnering

De eerste stap is het versturen van een schriftelijke betalingsherinnering. Ook wel ingebrekestelling genoemd. Hierin legt u uit waarom u de brief schrijft en stelt u de schuldenaar ‘in gebreke’. Vervolgens geeft u hem een termijn van 2 weken om alsnog aan uw vordering te voldoen. Heel simpel:

 “Geachte heer/mevrouw, U heeft een factuur van mij ontvangen van 100 euro voor door mij verrichtte diensten. De betalingstermijn van die factuur was 2 weken. Die termijn is inmiddels verstreken en er is niet betaald. Hierdoor bent u in verzuim. Hierbij stel ik u dan ook in gebreke en verzoek ik u binnen twee weken het bedrag van 100 euro te betalen op mijn bankrekening.”

Deze persoon betaalt niet. Dan schrijft u de 2e brief. De sommatiebrief.

De schriftelijke sommatie

Deze sommatiebrief, oftewel WIK-brief, oftewel 14-dagen brief moet u versturen anders kunt u geen aanspraak maken op incassokosten. In deze sommatiebrief staat in ieder geval:

Het openstaande bedrag, de betalingstermijn van 14 dagen en de de incassokosten. U verstuurt deze brief aangetekend en bewaart een kopie. Indien de schuldenaar reageert dan bevestigt u dit even schriftelijk aan hem.

De termijn waarbinnen de consument/schuldenaar het bedrag moet betalen start zodra de brief per post is bezorgd. Vandaar dat u deze aangetekend verstuurt.

Heel simpel: “Geachte heer/mevrouw, U heeft een factuur van mij ontvangen van 100 euro voor door mij verrichtte diensten. De betalingstermijn van die factuur was 2 weken. Die termijn is inmiddels verstreken en er is niet betaald.. Hierdoor bent u in verzuim. Ook op de herinnering van 2 weken geleden heeft u niet gereageerd. Hierbij stel ik u dan ook nogmaals in gebreke en verzoek ik u binnen twee weken het bedrag van 100 euro te betalen op mijn bankrekening. Voldoet u niet aan deze sommatie dan ben ik gerechtigd u 40 euro incassokosten in rekening te brengen.”

Incassokosten en rente

Wordt er niet binnen bovengenoemde termijn betaald dan mag u de incassokosten daadwerkelijk in rekening brengen. Incassokosten zijn de kosten die u maakt om een geldvordering te innen. Dit zijn vaste bedragen dan wel percentages en deze vindt u hier. Als de debiteur in verzuim is, dan is de schuldeisers bevoegd om de wettelijke rente te rekenen.

Procedure bij de rechtbank

Helaas wordt er niet betaald. Dan zit er niets anders op dan de vordering óf te laten zitten óf deze te incasseren bij de rechtbank.

Algemeen

De opzet van deze sommatiebrief kan overigens in iedere situatie worden gebruikt waarbij iemand de wet of een overeenkomst niet nakomt. Iemand schendt de wet of een overeenkomst? Dan sommeert u die persoon dus om binnen een bepaalde termijn alsnog na te komen. Komt iemand dan nog steeds niet na dan kunt u naar de rechtbank om nakoming af te dwingen.

Wordt uw rekening niet betaald?

Vragen over een incassoprocedure?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering? 

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider