Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

Sociale incasso huurachterstand woningen

24 februari 2023
Leestijd: 4 minuten

Makelaars en beheerders en huurders van woonruimte let op. 3 maanden huurachterstand is niet meer voldoende om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning toegewezen te krijgen. De verhuurder van woonruimte dient tegenwoordig een extra stap te nemen, zowel bij sociale huur als bij vrije sector huur. Sarah van der Salm over de sociale incasso huurachterstand woningen. Wilt u de uitleg liever in een vlog van Sarah zien, klik dan hier.

Sommatie oud

U kent de regels. Eerst sommeren dan, als er niet wordt (af)betaald, dagvaarden teneinde de achterstallige huurpenningen te incasseren. Hoe u een goede sommatiebrief opstelt leest u hier.

Sommatie nieuw

Let op! Tegenwoordig dient de sommatiebrief tot incasso van de achterstallige huurpenningen te worden uitgebreid. Voldoet u niet aan deze nieuwe eisen dan loopt de verhuurder een groot risico. Namelijk dat de rechter bij een verzoek tot ontbinding/ontruiming zal oordelen dat de verhuurder te weinig heeft gedaan om de incassoprocedure te voorkomen. En onder de gegeven omstandigheden, de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.

Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Een verhuurder dient tegenwoordig (op basis van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening) bij een huurachterstand:

  1. “een inspanning leveren” om met huurder in contact te komen om huurder te wijzen op de mogelijkheden om betalingsachterstand te voorkomen en op te lossen;
  2. de huurder te wijzen op de mogelijkheden tot schuldhulpverlening;
  3. tenminste eenmaal hebben gewezen op de betalingsachterstand;
  4. aan huurder schriftelijke toestemming vragen om zijn gegevens te delen met de gemeente waarin het gehuurde ligt zodat de verhuurder de gemeente (college voor schuldhulpverlening) kan inlichten over de huurachterstand zodat deze kan bemiddelen.

Volgt de verhuurder deze stappen niet dan loopt hij het risico dat  de vordering van verhuurder tot ontbinding en ontruiming wordt afgewezen.

Rechtspraak Amsterdam

Opgemelde sommatiebrief dient in de procedure te worden overgelegd. Ook dient ergens uit te blijken dat de gemeente is geïnformeerd. De kantonrechters in Amsterdam verlangen dit. Check deze uitspraak maar eens. De verhuurder moet aan zijn stelplicht voldoen, ook als de huurder verstek laat gaan. Laat de rechtbank dus weten dat u het stappenplan heeft doorlopen en toon dit aan. Ook als u niet alle stappen heeft (kunnen) doorlopen stelt u de rechter hiervan op de hoogte. Bijvoorbeeld als de huurder al een schuldhulpverlener heeft.

Meer weten over incasso van huurpenningen?

Heeft u vragen?  

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist mr. Sarah van der Salm

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider