Snoeirecht bij overhangende takken en wortels

25 april 2020
Leestijd: 5 minuten

Baalt u van die overhangende takken van de buren? U bent niet de enige met dit probleem. Vaak vinden mensen het vervelend om hun buren hier op aan te spreken. Discussies over overhangende takken zijn een klassiek thema in het burenrecht.  Mr. Sarah van der Salm legt uit wat uw snoeirecht is en hoe u het beste uw buren benadert.

Overhangende takken 
  Stap 1 – Goed overleg

  Als u overlast ondervindt van de overhangende takken van de buren of u vindt het gewoon vervelend dat de takken over de schutting hangen dan kunt u hier iets aan doen.  Het beste is uiteraard om dit in goed overleg met uw buren te (laten) doen. Komt u er met uw buren niet uit, dan zit er soms niets anders op om een en ander formeel aan te pakken. Dit doet u als volgt:

  Stap 2 – De sommatiebrief

  Volgens artikel 5:44 lid 1 BW is de volgende stap dat u de eigenaar van de overhangende takken een aangetekende sommatiebrief (aanmaning) stuurt. U vraagt uw buren in die brief om binnen een redelijke termijn en op hun kosten de boom te snoeien en de takken te verwijderen. Hoe groter de boom, hoe redelijker die termijn dient te zijn. Ook dient u rekening te houden met het seizoen, niet in ieder seizoen kan men namelijk snoeien zonder dat de boom dood gaat.

  Door de aanmaning stelt u uw buren in staat om niet alleen het overhangende deel van de beplanting te verwijderen, maar om dat, desgewenst, te combineren met verantwoorde snoei van de boom.

  Stap 3 – Zelf (laten) snoeien

  Voldoen de buren niet aan de sommatie dan kunt u als volgende stap de snoeischaar zelf ter hand nemen. Maar houdt rekening met het feit dat u de boom niet (onherstelbaar) mag beschadigen. Maakt u misbruik van uw snoeirecht door het wegsnoeien van méér dan alleen overhangende beplanting.  Dit geldt ook als u snoeit  op een verkeerd moment. Uw buren kunnen u dan  dan aansprakelijk stellen voor hun schade. Zij zullen dan kunnen stellen dat u misbruik heeft gemaakt van uw bevoegdheid.

  Let op. Soms is het beter het snoeien aan een professional over te laten. Bijvoorbeeld als het om een grote of bijzondere boom gaat. Dit voorkomt schade.

  Stap 4 – Procederen

  Reageren uw buren niet op uw sommatiebrief, wilt u niet zelf snoeien of dit uit handen geven, omdat u bij voorbaat al weet dat uw buren die kosten niet aan u zullen vergoeden?  In dit geval kunt u ook naar de rechter stappen. De overhangende takken en doorgeschoten wortels maken immers een inbreuk op uw eigendomsrecht.  De rechter zal de eigenaar van de boom dan kunnen bevelen binnen een bepaalde termijn op zijn kosten zelf de overhangende takken te snoeien of de doorgeschoten wortels te verwijderen.

  Doorschietende wortels

  Uit artikel 5:44 lid 2 BW volgt dat u doorschietende wortels mag doorhakken. Daarvoor hoeft u geen sommatiebrief te sturen. Alhoewel het wel aan te raden is om de buren eerst zelf in de gelegenheid te stellen deze te verwijderen.  Ook hier geldt dat u de boom niet onherstelbaar mag beschadigen. Als het dus bijvoorbeeld hele dikke wortels zijn, dan doet u er goed aan, ook hier een deskundige bij te halen. Deze kan beoordelen hoe een en ander het beste kan worden gedaan zonder dat de boom beschadigt.

  Uitzondering voor monumentale bomen

  Indien een boom een monumentale status heeft en door de gemeente wordt onderhouden en beschermd, levert het (laten) snoeien van de boom door de eigenaar van het perceel waarboven de takken overhangen, misbruik op, van het hem op grond van artikel 5:44 BW toekomende recht. De eigenaar van de boom kan dan ook niet gehouden worden de overhangende takken te (laten) verwijderen.

  Overhangende takken en doorschietende wortels?

  Vragen over burenrecht?

  U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

  Rechtsbijstandverzekering?

  Neem contact op met onze specialist mr. Sarah van der Salm

  Neem contact op met Annemarie
  Stel uw vraag
  close slider