Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

EditieNL op bezoek bij Amstel Advocaten voor bubbelbad bonje.

2 oktober 2023
Leestijd: 6 minuten

Recentelijk  (#Editie 214 #29-08-2023) heeft EditieNL contact opgenomen met ons advocatenkantoor om meer inzicht te krijgen in het burenrecht en geluidsoverlast. EditieNL werkte aan een reportage over een burenruzie in Brabant, waarbij jacuzzi-gebruikers voor overlast zorgden in de late uren. Mr. Annemarie Govers over burenrecht en geluidsoverlast .

In de afgelopen jaren is het aantal conflicten met betrekking tot bubbelbaden, oftewel ‘bubbelbad bonje’, aanzienlijk toegenomen. Vergelijkbare geschillen zijn al gemeld in plaatsen zoals Dalfsen, Ermelo en Lelystad. Het lijkt erop dat een jacuzzi meer juridische complicaties met zich mee kan brengen dan ontspanning. Is het echt de moeite waard om een kostbare jacuzzi aan te schaffen als er een gerechtelijke procedure op de loer ligt? En wat kan een buurman of buurvrouw doen als hij of zij last heeft van geluidsoverlast veroorzaakt door bijvoorbeeld een jacuzzi? Amstel Advocaten sprak hierover uitgebreid met EditieNL.

Wanneer wordt geluidsoverlast onrechtmatig volgens de wet?

Het spreekt voor zich dat buurbewoners geen buitensporige geluidshinder mogen veroorzaken. Dit zou immers afbreuk doen aan het woongenot van anderen. In de wet wordt overmatige geluidshinder besproken in Artikel 37 van Boek 5, onder het kopje ‘Onrechtmatige Hinder’. De bepalingen van Artikel 162 van Boek 6 zijn bepalend voor de vraag of er sprake is van onrechtmatige hinder.

Betekent dit dat elke vorm van geluidsoverlast automatisch als onrechtmatig wordt beschouwd door de rechter?

Nee, dat is niet het geval. Volgens een arrest van de Hoge Raad (HR 3 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0235) zijn er criteria die de onrechtmatigheid van de hinder kunnen beoordelen. Met andere woorden, elke zaak wordt individueel beoordeeld door de rechter. De rechter stelt in dit verband voorop dat artikel 5:37 jo. 6:162 BW er niet toe strekt iedere hinder te verbieden. Tot op zekere hoogte hebben buren hinder van elkaar te dulden, hoe vervelend zij dat ook vinden. Dat wordt pas anders wanneer hinder dermate veel overlast geeft, dat deze onrechtmatig moet worden geacht. Waar die grens ligt is niet in zijn algemeenheid te zeggen. Het antwoord is afhankelijk van de aard, ernst en duur van de hinder. En ook de daardoor veroorzaakte schade speelt een rol.

Een voorbeeld van onrechtmatige hinder door geluidsoverlast

Of er sprake is van ‘onrechtmatigheid’ hangt af van de specifieke situatie. In het geval van EditieNL kan onrechtmatige hinder worden aangenomen. De overlast van de jacuzzi vindt plaats in de late uren, en ’s avonds moet men doorgaans minder geluidshinder tolereren dan overdag. Het gaat hier niet zozeer om het geluid van de jacuzzi zelf, maar eerder om het gedrag van de jacuzzi-gebruikers dat overlast veroorzaakt. Het benadrukt het belang van rekening houden met de buren, vooral ’s avonds laat. Vooral als er al spanningen zijn tussen buren, kan zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige jacuzzi snel leiden tot ernstige burenruzies.”

Conclusie

In deze blog kijken we diepgaand naar het burenrecht en de complexe kwesties rond geluidsoverlast. Met speciale aandacht voor conflicten veroorzaakt door jacuzzi’s. We zien dat onrechtmatige hinder niet zomaar wordt aangenomen door de rechter en dat er criteria zijn om een een ander te beoordelen. Het is duidelijk dat  de aard, ernst en duur van de hinder, evenals andere omstandigheden, belangrijk zijn om vast te stellen of er sprake is van onrechtmatige hinder of niet.

Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt en advies nodig heeft over burenrecht en geluidsoverlast, kan het raadplegen van een gespecialiseerde advocaat van onschatbare waarde zijn. Onze experts zijn er om u te begeleiden en u te helpen uw rechten te begrijpen en te beschermen.

Kortom, geluidsoverlast en burenruzies kunnen complex zijn, maar met de juiste kennis en juridische begeleiding kunt u stappen ondernemen om uw woonsituatie te verbeteren en conflicten op te lossen. Onthoud dat het naleven van de wet en respect voor uw buren de sleutel zijn tot het behouden van harmonie in uw buurt.

Geluidshinder?

Ervaart u (geluids) overlast?  

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering? 

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider