Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

Rechten en plichten van een huurder

30 september 2020
Leestijd: 5 minuten

Een huurder van een woning wordt in zeer ruime mate beschermd door de wet. Het is echter niet zo dat een huurder zich alles kan permitteren zonder dat een verhuurder in kan grijpen. Wat zijn de rechten en plichten van een huurder? Mr. Annemarie Govers-Schotten zet de belangrijkste op een rij.

Plichten huurder

Een huurder heeft op grond van de wet twee hoofdverplichtingen. Ten eerste dient de huurprijs te worden betaald. Artikel 7:212 BW bepaalt:

De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.

Indien een huurder zich niet aan deze verplichting houdt, bestaat de kans dat de woning wordt ontruimd: Indien een huurder een huurachterstand heeft van 3 maanden of de huur consequent te laat betaalt dan kan een verhuurder succesvol ontruiming vorderen.

Ten tweede dient een huurder de woning als goed huurder te gebruiken. Artikel 7:213 BW bepaalt:

De huurder is verplicht ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak zich als een goed huurder te gedragen.

Een huurder moet niet alleen onder andere toestaan dat er noodzakelijke reparaties in en aan zijn woning worden verricht, maar ook dat hij zelf (kleine) gebreken dient te verhelpen. Daarnaast dient de woning, bij het einde van de huur, in dezelfde staat te worden opgeleverd als waarin die zich bevond bij het aangaan van de huur. Tot deze verplichting behoort ook het “als een goed huurder gedragen”. Dat kan veel betekenen. Zo zal een huurder zich moeten onthouden van het veroorzaken van overlast.

Andere voorbeelden:

  • een huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak zoals dat is overeengekomen;
  • herstelplicht bij kleine gebreken (voor eigen rekening);
  • gedoogplicht bij dringende werkzaamheden door verhuurder;
  • meldplicht bij gebreken aan het gehuurde;
  • gedoogplicht bij bezichtigingen (indien de verhuurder na afloop van lopende huur tot verhuur of tot verkoop overgaat).
Rechten huurder

Naast de plichten van een huurder heeft deze ook rechten. De belangrijkste daarvan is het recht op woongenot. Dit houdt in dat de huurder ‘ongestoord’ van het gehuurde moet kunnen genieten. De verhuurder is verplicht dit genot te verschaffen.

Naast het woongenot heeft een huurder recht op huurbescherming. Een verhuurder kan de huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. Voor opzegging gelden strikte formaliteiten en beperkte opzeggronden.

Dit geldt echter niet voor alle huurovereenkomsten. Het is namelijk mogelijk een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan die eindigt zonder dat opzeggen noodzakelijk is. Let op, hier zitten wel haken en ogen aan. Op 1 juli 2024 gaat namelijk de Wet vaste huurcontracten in.

Wet vaste huurcontracten gaat in per 1 juli 2024

Disclaimer: Let op: vanaf 1 juli 2024 is er geen mogelijkheid meer om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Dit betreft dus het huurcontract voor maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte en maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte. Meer weten? Lees dan dit blog.

Voor de overeenkomsten die vóór 1 juli 2024 zijn aangegaan, geldt nog de oude regeling. Deze huurcontracten vallen niet onder de Wet vaste huurovereenkomsten.

Lees hier onze blogs over het opzeggen/aanzeggen van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Heeft u vragen?

Huurt u een woning en heeft u vragen met betrekking tot uw rechten en plichten als huurder? 

Voorkom problemen en weet wat uw rechten maar zeker ook uw plichten als huurder zijn?  Op het gebied van het huurrecht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Gratis advocaat?

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider