Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

Een (VvE) lidmaatschap opzeggen

13 januari 2022
Leestijd: 4 minuten

Het vastgoedrecht kent meerdere verenigingsvormen. Zoals de vereniging van eigenaars, de flatcoöperatie en de vereniging voor het beheer van een bungalow- of bedrijvenpark. Deze verenigingen zijn afhankelijk van hun (betalende) leden. In sommige gevallen kunnen leden hun lidmaatschap opzeggen. Mr. Sebastiaan Kieffer over een lidmaatschap opzeggen van de vereniging van Burgerlijk Wetboek Boek 2 en 5.

Vereniging van eigenaars (BW 5)

De vereniging van eigenaars (VvE) ontstaat van rechtswege bij de splitsing van een gebouw in appartementsrechten. Dit gebeurt kort gezegd met een akte van splitsing. Aan deze vereniging en gemeenschap van eigenaars is een specifieke titel in het Burgerlijk Wetboek Boek 5 gewijd.

Kan het lidmaatschap worden opgezegd? Nee!

Alle appartementseigenaars zijn eveneens van rechtswege lid van de VvE. Artikel 5:125 BW bepaalt namelijk: “Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars. Wanneer een lid ophoudt appartementseigenaar te zijn, eindigt zijn lidmaatschap van rechtswege.”

De leden van een VvE kunnen dus niet van hun verplichtingen af komen. Zij blijven verplicht om aan de VvE bij te dragen.

Vereniging of coöperatie (BW 2)

De andere verenigingen in het vastgoed, zoals de flatcoöperatie en de vereniging voor het beheer van een bungalow- en bedrijvenpark zijn een “normale” vereniging zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek Boek 2. Soms worden deze verenigingen aangeduid als “VvE”. Deze verenigingen hebben geen splitsingsakte maar statuten. Zij zijn niet altijd standaard in het kadaster geregistreerd, zoals een “echte” VvE.

Kan het lidmaatschap worden opgezegd? Ja!

Doorgaans wordt het lidmaatschap van de vereniging gezekerd door een kettingbeding: Iedere eigenaar vanaf oprichting (lid) is verplicht om het lidmaatschap door te zetten aan zijn rechtsopvolger (koper). Doorgaans wordt zo’n kettingbeding in elke notariële koop- of leveringsakte opgenomen.

Hoewel de vereniging vergelijkbaar is met een VvE (lees: beheer en onderhoud van onroerend goed) zijn deze eigenaars (leden) vrij om hun lidmaatschap op te zeggen, Deze vrijheid van uittreding volgt uit  artikel 2:35 BW.

Gevolgen van de opzegging

Er zijn wel gevolgen die kleven aan de opzegging: Indien een kettingbeding werd aanvaard, dan leidt opzegging tot verbreking van de keten. In een kettingbeding is hiervoor dan vaak een boete bepaald. Die boete zal dan zijn verschuldigd en kan duizenden euro’s bedragen.

Verder leidt opzegging tot het einde van het lidmaatschap, maar niet aan het feit dat de betreffende eigenaar nog wel gebruik maakt van bijvoorbeeld het park waarop de onroerende zaak is gelegen en waarvoor de vereniging kosten maakt. Hiervoor kan dan een bijdrageplicht of gebruikersvergoeding gelden.

Lidmaatschap opzeggen?

Lidmaatschap opzeggen?  

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist mr. Sebastiaan Kieffer

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider