Bedenktijd en schriftelijkheidsvereiste bij de koopovereenkomst van een woning

21 november 2022
Leestijd: 5 minuten

Pas als de tussen partijen schriftelijk opgestelde koopovereenkomst van een woning aan de koper is overhandigd, gaat de drie dagen bedenktijd van de koper in. Gedurende die drie dagen heeft de koper dan het recht de koop te ontbinden. Is de aankoop van een woning dus alleen mondeling overeengekomen dan kan de overeenkomst simpelweg niet worden afgedwongen.Inleiding Mr. Sarah van der Salm van Amstel Advocaten (gespecialiseerd in vastgoedrecht) over het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd.

Schriftelijkheidsvereiste

Indien een (consument) koper een woning koopt, dan geldt het schriftelijkheidsvereiste (artikel 7:2 BW). Dit betekent dat de koop schriftelijk moet zijn aangegaan wil mij de andere partij daar aan kunnen binden. Een mondelinge koopovereenkomst is dus niet bindend en niet afdwingbaar indien de (consument) koper de koopakte weigert te tekenen.

Let op! Ook de consument verkoper kan weigeren om de koopakte te tekenen omdat hij bijvoorbeeld een beter bod heeft ontvangen tenzij hij heeft verkocht aan een professionele koper.  Ook de consument verkoper is in dat geval aan de mondelinge overeenkomst gebonden.

Een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt tegenwoordig overigens gelijkgesteld aan een handgeschreven handtekening. Zolang de elektronische methode voor ondertekening maar voldoende betrouwbaar is.

De consument

De aan- of verkoop van een woning  door een consument dient dus altijd schriftelijk te geschieden. In artikel 7:2 BW   wordt het criterium consument verduidelijkt: ‘een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Koper moet in deze dus echt een ‘consument’ zijn zoals ook bedoeld in artikel 7:5 BW wil hij een beroep kunnen doen op de bedenktijd van 3 dagen.

Bedenktijd koper 

Na het tekenen van de koopovereenkomst van zijn woning, heeft een consument koper drie dagen de tijd om deze koopovereenkomst te ontbinden.  Deze wettelijke bedenktijd heeft tot doel om consument kopers van woonhuizen te beschermen. Deze kopers kunnen zonder reden gedurende de bedenktijd een overhaaste koopbeslissing terugdraaien.

Bedenktijd verkoper

Er is geen wettelijke bedenktijd die strekt tot bescherming van de verkoper.

Let op! Wel kan de verkoper een beroep doen op de bedenktijd indien dit schriftelijk is overeengekomen in de koopovereenkomst.

Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel. In deze casus heeft de verkoper in de koopovereenkomst laten opnemen dat hij ook een beroep kan doen op de ontbinding van de koopovereenkomst. De rechtbank oordeelde dat deze ontbinding van de koopovereenkomst door verkoper was toegestaan en er geen sprake was van misbruik van bevoegdheid.

Meer weten over ontbinden van de koopovereenkomst lees dan ook deze blog.

Vragen over de koopovereenkomst en de bedenktijd of het schriftelijkheidsvereiste?

Heeft u vragen over koopovereenkomsten, de koop van onroerend goed of over ontbinding van contracten?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist mr. Sarah van der Salm

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider