Advocaat burenrecht Amsterdam

Advocaat burenrecht in Amsterdam

Bij Amstel Advocaten begrijpen we dat geschillen tussen buren soms complex en emotioneel beladen kunnen zijn. Onze advocaten zijn hier om u te begeleiden en te vertegenwoordigen bij alle aspecten van het burenrecht in Amsterdam.Bij ons vindt u uw advocaat burenrecht in Amsterdam.

Het burenrecht omvat een breed scala aan juridische kwesties, waaronder grensgeschillen, geluidsoverlast, hinderlijke bomen, en andere conflicten tussen buren. Onze ervaren advocaten hebben bewezen expertise op dit gebied en streven ernaar om praktische en doeltreffende oplossingen te bieden die de belangen van alle betrokken partijen behartigen.

Het diverse burenrecht

Of u nu geconfronteerd wordt met een geschil over een erfgrens, een probleem met geluidsoverlast, of een conflict over een gemeenschappelijke muur, wij zijn hier om u te helpen. Onze advocaten zijn goed thuis in de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot burenrecht en kunnen u voorzien van deskundig advies en bijstand.

Specialisaties
  1. Erfafscheidingen: Geschillen over de grenzen van eigendommen en het plaatsen van erfafscheidingen, zoals hekken, muren of heggen.
  2. Geluidsoverlast: Klachten over geluidshinder van naburige eigendommen, zoals lawaai van feesten, huisdieren, of bouwwerkzaamheden.
  3. Overhangende takken en wortels: Conflicten over bomen op aangrenzende percelen die overhangen op het terrein van de buurman, of wortels die schade aanrichten.
  4. Erfdienstbaarheden: Rechten en plichten die betrekking hebben op het gebruik van andermans eigendom, zoals het recht van overpad, recht van uitzicht, of het recht van waterafvoer.
  5. Belemmeringen van uitzicht of lichtinval: Geschillen over bouwwerken of vegetatie die het uitzicht belemmeren of de lichtinval verminderen.
  6. Hinderlijke situaties: Klachten over hinderlijke situaties zoals stankoverlast, rook, of lichtvervuiling van naburige eigendommen.
  7. Wateroverlast: Geschillen met betrekking tot waterafvoer en drainage die leiden tot wateroverlast op aangrenzende percelen.
  8. Verjaring: Situaties waarbij een persoon gedurende een bepaalde periode ongestoord gebruik maakt van andermans eigendom, wat kan leiden tot het verkrijgen van een recht op dat gebruik.
  9. Geschillen over onderhoud: Conflicten met betrekking tot het onderhoud van gezamenlijke eigendommen, zoals een gezamenlijke muur of erfafscheiding.
  10. Huisdieren: Problemen met betrekking tot huisdieren, zoals overlast door blaffende honden of schade veroorzaakt door huisdieren van de buurman.
Waarom kiezen voor Amstel Advocaten?

Kies voor Amstel Advocaten voor professionele en persoonlijke bijstand bij uw burenrechtelijke kwesties. Wij geloven in een empathische benadering en streven ernaar om geschillen op te lossen op een respectvolle en constructieve manier. Onze specialisatie in burenrecht is ook interessant voor cli├źnten met vragen op het gebied van bouwrecht en VvE-recht. Vaak zijn deze rechtsgebieden nauw met elkaar verbonden.

Contact

Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult en ontdek hoe onze ervaren advocaten u kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor uw burenrechtelijke geschillen in Amsterdam.

KOPJE KOFFIE DRINKEN?

Stel uw vraag
close slider