RECHTSGEBIEDENBurenrecht

Een goede buur...totdat u uw erf niet meer op kunt.

BURENRECHT

In het burenrecht kunnen de emoties vaak hoog opspelen. Namelijk omdat problemen over eigendom van onroerende zaken hierbij een grote rol spelen. Bijvoorbeeld omdat de buurman op de grond van een ander komt. Dit wordt vaak ervaren als een enorme inbreuk op iemands eigendom. Verder kan men denken aan een dispuut over de erfgrens of over een gedeelde fundering. Ook onrechtmatige hinder is een veelvoorkomend probleem. Problemen die opgelost moeten worden.

Burenrechtelijke problemen doen zich niet alleen voor tussen particulieren onderling maar ook tussen particulieren en projectontwikkelaars met naast elkaar gelegen percelen. Wij rekenen dan ook partijen van buiten Amsterdam tot onze clientèle. Van Rotterdam tot Holysloot weet men ons te vinden. Wij kunnen alle betrokkenen van dienst zijn vanwege onze ervaring met de complexe juridische aspecten van het burenrecht en kennis van de laatste jurisprudentie op het gebied van:

 • onrechtmatige hinder
 • overlast
 • ver- en aanbouw
 • erfgrens overschrijding
 • aanbrengen van vensters en openingen in gevels
 • erfdienstbaarheden
 • recht van weg / recht van overpad
 • mandeligheid en toestemming
 • het plaatsen van een schutting
 • verkrijgende verjaring
 • bevrijdende verjaring
 • problematiek omtrent funderingswerkzaamheden
 • kort geding en bouwstop
 • aansprakelijkheid bij schade

Vaak lukt het ons om, in overleg met uw buren, een werkbare oplossing te vinden die recht doet aan uw juridische positie. Soms staan partijen echter lijnrecht tegenover elkaar en is er voornamelijk behoefte aan een duidelijk vonnis.

DIRECT IN CONTACT MET EEN BURENRECHTSPECIALIST?

Neem contact op met Annemarie
Neem contact op met Heimo
Neem contact op met Sarah
Neem contact op met Heimo
Neem contact op met Annemarie
Neem contact op met Sarah
Burenrecht

LEES HIER ONZE LAATSTE BLOGARTIKELEN OVER BURENRECHT

OVERIGE SPECIALISATIES:

GRATIS ADVOCAAT?

Stel uw vraag
close slider